Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/12/2020 20:27
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/12/2020

.
.
.
.