Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 08/12/2020 20:54
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/12/2020

.
.
.
.