Bản tin thời sự 19h45', ngày 7/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 07/12/2020 22:31
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 7/12/2020

.
.
.
.