Bản tin thời sự 19h45', ngày 6/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 06/12/2020 22:16
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 6/12/2020

 

.
.
.
.