Bản tin thời sự 19h45' ngày 31/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 31/12/2020 21:38
.
.

Bản tin thời sự ngày 31/12/2020 | QTV

.
.
.
.