Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/12/2020 21:48
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/12/2020

.
.
.
.