Bản tin thời sự 19h45', ngày 29/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 29/12/2020 20:59
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 29/12/2020

.
.
.
.