Bản tin thời sự 19h45' ngày 27/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 27/12/2020 21:15
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 28/12/2020

.
.
.
.