Bản tin thời sự 19h45' ngày 26/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 26/12/2020 20:56
.
.

Bản tin thời sự ngày 26/12/2020

.
.
.
.