Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/12/2020 21:06
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/12/2020

.
.
.
.