Bản tin thời sự 19h45' ngày 22/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 22/12/2020 20:52
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 22/12/2020

.
.
.
.