Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 20/12/2020 21:31
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/12/2020

  

.
.
.
.