Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/12/2020 21:58
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/12/2020

.
.
.
.