Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/12/2020 20:38
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/12/2020

.
.
.
.