Bản tin thời sự 19h45', ngày 15/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/12/2020 21:14
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 15/12/2020

.
.
.
.