Bản tin thời sự 19h45' ngày 14/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 14/12/2020 21:52
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 14/12/2020

.
.
.
.