Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 14/12/2020 09:21
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/12/2020

.
.
.
.