Bản tin thời sự 19h45' ngày 11/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 11/12/2020 20:46
.
.

Bản tin thời sự ngày 11/12/2020 | QTV

.
.
.
.