Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/12/2020

.
Thời sự truyền hình: 10/12/2020 21:12
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 10/12/2020

.
.
.
.