Bản tin thời sự 19h45', ngày 9/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/11/2020 20:23
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/11/2020

.
.
.
.