Bản tin thời sự 19h45' ngày 8/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 08/11/2020 21:04
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 8/11/2020

.
.
.
.