Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 07/11/2020 20:34
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/11/2020

.
.
.
.