Bản tin thời sự 19h45' ngày 6/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 06/11/2020 20:58
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 6/11/2020

.
.
.
.