Bản tin thời sự 19h45' ngày 5/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 05/11/2020 20:45
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 5/11/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.