Bản tin thời sự 19h45', ngày 4/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 04/11/2020 21:11
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/11/2020

.
.
.
.