Bản tin thời sự 19h45', ngày 3/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 03/11/2020 21:45
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 3/11/2020

.
.
.
.