Bản tin thời sự 19h45', ngày 22/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 22/11/2020 21:07
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 22/11/2020

.
.
.
.