Bản tin thời sự 19h45' ngày 2/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/11/2020 21:20
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 2/11/2020

.
.
.
.