Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 21/11/2020 20:24
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/11/2020

.
.
.
.