Bản tin thời sự 19h45', ngày 20/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 20/11/2020 20:43
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/11/2020

.
.
.
.