Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/11/2020 23:15
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/11/2020

.
.
.
.