Bản tin thời sự 19h45', ngày 15/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/11/2020 22:20
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/11/2020

.
.
.
.