Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/11/2020 23:31
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/11/2020

.
.
.
.