Bản tin thời sự 19h45' ngày 1/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 01/11/2020 21:12
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 1/11/2020

.
.
.
.