Bản tin thời sự 19h45' ngày 11/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 11/11/2020 22:41
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 11/11/2020

.
.
.
.