Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/11/2020

.
Thời sự truyền hình: 10/11/2020 20:26
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/11/2020

.
.
.
.