Bản tin thời sự ngày 29/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 29/10/2020 22:23
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 29/10/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.