Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/10/2020 06:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 8/10/2020

.
.
.
.