Bản tin thời sự 19h45', ngày 7/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 07/10/2020 21:53
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/10/2020Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/10/2020

.
.
.
.