Bản tin thời sự 19h45', ngày 6/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 06/10/2020 20:55
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 6/10/2020

.
.
.
.