Bản tin thời sự 19h45' ngày 5/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 05/10/2020 21:55
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 5/10/2020

.
.
.
.