Bản tin thời sự 19h45' ngày 31/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 31/10/2020 20:53
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 31/10/2020

.
.
.
.