Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 03/10/2020 20:41
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/10/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.