Bản tin thời sự 19h45' ngày 28/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 28/10/2020 21:07
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 28/10/2020

.
.
.
.