Bản tin thời sự 19h45', ngày 23/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 23/10/2020 21:17
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 23/10/2020

.
.
.
.