Bản tin thời sự 19h45', ngày 22/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 22/10/2020 21:31
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 22/10/2020

.
.
.
.