Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 21/10/2020 20:27
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/10/2020

.
.
.
.