Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/10/2020 21:29
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/10/2020

.
.
.
.