Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/10/2020 21:16
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/10/2020

.
.
.
.