Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/10/2020 21:13
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/10/2020

.
.
.
.